Werkwijze SAFAL

Een leerzame en actieve dagstructuur, waarbij onderwijs, (leren) werken en dagbesteding wordt afgewisseld met inspannings- en ontspanningsmomenten.

SAFAL;

  1. is doelgericht
  2. hanteert een vaste structuur voor werken, leren en ontspanning.
  3. werkt met vaste werkafspraken

Doelgericht

Via de weg van de acceptatie, ten aanzien van de persoon en de situatie waarin die persoon verkeert, zal het instituut de persoon laten ontdekken welke potentiële vaardigheden aanwezig zijn. Vanuit dit inzicht wordt samen doelen gesteld om vaardigheden uit te bouwen tot competenties. Een belangrijk deel van de persoonlijke doelen van de jongeren wordt gerealiseerd o.i.v. groepsdynamische processen. Door voor te doen en voor te leven houdt de trainer gestelde doelen voor ogen. Het gekaderde denken en gedrag, op basis van bepaalde negatieve levenservaring(en) en persoonlijkheid, verandert in een vrijheid van denken, vrij van vooroordelen en zonder vooringenomenheid. Het ontbreken van vertrouwen in de breedste zin van het woord zal door zingeving, inspiratie en motivatie het geloof in zichzelf doen toenemen.

Vaste dagstructuur

Met het aanbieden van een dagprogramma, voorzien van losse programma-onderdelen op vaste tijden, blijft het geheel overzichtelijk.  Het dagprogramma wordt altijd “op maat” aangeboden en kent derhalve vele variatiemogelijkheden.

Werkafspraken

Binnen elk programma-onderdeel wordt gewerkt met werkafspraken.

Dit kunnen bijvoorbeeld afspraken zijn;

  1. met een tijdsinterval
  2. over verwachtingen
  3. over samenwerking