S : Scholing

Scholing

SAFAL biedt scholen de mogelijkheid te voldoen aan de zorgplicht;

SAFAL biedt leerlingen die op school (tijdelijk) niet te handhaven zijn een, niet vrijblijvend en gefaseerd  programma onder schooltijd met het doel zo snel mogelijk de leerling weer terug naar school, of anders richting arbeid of dagbesteding te brengen.
Door SAFAL te positioneren binnen de zorgstructuur van het samenwerkingsgebied tussen scholen, jeugdzorg, gemeente en bedrijfsleven, is plaatsing binnen SAFAL de optie die, in aanvulling op de schoolinterne zorg, kan worden aangeboden.
De school van herkomst blijft verantwoordelijk voor de leerling. Dit blijkt het meest duidelijk uit het feit dat een leerling gedurende zijn verblijf bij SAFAL ingeschreven blijft op de eigen school. Daarnaast is de school verantwoordelijk voor het leveren van voldoende schoolwerk, proefwerken en andere toetsen, en het corrigeerwerk.
Het niveau waarop de jongere onderwijs volgt wordt gecontinueerd. Er wordt gewerkt aan het inhalen van achterstanden. Het minimale doel is het monitoren van het instroomniveau.
De hoeveelheid tijd die binnen SAFAL aan onderwijs wordt besteed varieert van de helft – tot alle uren aanwezigheid bij SAFAL. Gemiddeld gaat het om minimaal 10 en maximaal 23 uur per week, waarvan het merendeel aan Algemeen Vormend Onderwijs, de zogenaamde AVO-vakken (Nederlands, Engels, wiskunde, etc.) wordt besteed.
Het is niet mogelijk om in het praktijkvakken te volgen. In een later stadium zijn afspraken te maken over het volgen van praktijkvakken op de school van herkomst.

De school levert werkschema’s, materiaal, toetsen en proefwerken aan en corrigeert deze. De leerling neemt zijn/haar eigen boeken mee. De docent(en) bij SAFAL bieden individuele begeleiding bij het leren.