A : Arbeidstraining

Arbeidstraining

Op de locatie van SAFAL zijn er verschillende vormen van arbeid mogelijk:

 • Industriële training
  • Inpak werkzaamheden
  • Sorteer werkzaamheden
  • Constructie werkzaamheden
 • Dienstverlenende werkzaamheden
  • Verzorging
  • Administratieve werkzaamheden
  • Schoonmaak werkzaamheden

Bij Arbeid wordt onderscheid gemaakt, tussen:

 • Uitvoeren van enkelvoudige – en meervoudige opdrachten
 • De mate van productie-eis; van geen tot bedrijfsmatig
 • Seriematige werkzaamheden of geen seriematige werkzaamheden
 • Een hoge- of lage begeleidingsbehoefte
 • Samenwerken of niet samenwerken