L : Leren en maken van huiswerk

Bij de huiswerkbegeleiding wordt aan de volgende aspecten aandacht besteed:

– Dagplanning en lange termijn planning;
– Structuur in manier van werken;
– Controle op behaalde resultaten en invullen van de agenda;
– Controle op maakwerk en overhoren van leerwerk.
– Waar nodig extra uitleg.