SAFAL

SAFAL staat voor

 • S         Scholing
 • A         Arbeidstraining
 • F         Fysieke mentale training
 • A         Activering
 • L         Leren en maken van huiswerk.

Onderwijszorgcentrum en Arbeidstoeleiding

Jaarlijks vallen enkele duizenden jongeren tussen wal en schip. Voor hen is het huidige onderwijsaanbod niet geschikt. Een deel van deze jongeren wordt toch naar het onderwijs geleid, ook al weten alle betrokken partijen dat de slagingskans gering is en veel jongeren uitvallen. Een ander deel gaat werken of stroomt uit zonder zinvolle dagbesteding, ondanks dat zij hebben meegedaan aan projecten gericht op arbeidsparticipatie.

Zijn jongeren eenmaal achttien jaar geworden, dan worden ze vaak aan gemeenten overgedragen.

SAFAL is het onderwijszorgcentrum met arbeidstoeleiding waar jongeren hulp wordt geboden / begeleid worden op het gebied van school, werk en dagbesteding

 • SAFAL stemt de onderwijs-, arbeidstrainings- en jeugdzorgarrangementen op elkaar af en biedt daarmee aan jongeren een structurele en adequate ondersteuning op het gebied van :
  • Onderwijsre-integratie
  • Arbeidstoeleiding
  • Dagbesteding
 • SAFAL heeft een effectieve werkwijze. De basis voor die werkwijze vormt een integraal behandelplan en een optimale samenwerking en rolverdeling tussen jeugdzorg en onderwijs, gemeente en bedrijfsleven.

SAFAL staat voor

 • S         Scholing
 • A         Arbeidstraining
 • F         Fysieke mentale training
 • A         Activering
 • L         Leren en maken van huiswerk.