Project 2005

Introductie

Aanleiding

In het kader van het onderzoek naar de verbetering van de doorlopende leerlijnen geeft Onderbouw-VO opdracht aan Daniel Pot om een film te maken waarin specifieke aandacht wordt besteed aan de inhoudelijke overgang van primair naar voortgezet onderwijs.

Inhoud

Ruwweg speelt de problematiek van de doorlopende leerlijn PO-VO zich af op twee fronten: de overdracht van leerlinggegevens en de kennis van het wederzijdse werkveld. Op het eerste front worden momenteel in Nederland nogal wat activiteiten ondernomen. Onderbouw-vo heeft besloten zich in dit project te concentreren op het tweede front en onze blik te richten op “de overkant”: Hoe verbeteren we het zicht van docenten PO op het onderwijsleerproces in de eerste jaren van het VO en vice versa?

Werkwijze

Een VO-school en enkele (toeleverende) PO-scholen in een middelgrote stad in Nederland, gaan gezamenlijk, onder leiding van pedagogisch-inhoudelijk en technisch-beeldend deskundigen een dvd maken. Deze dvd laat aan PO-docenten zien hoe het onderwijsleerproces in de eerste leerjaren van het VO eruit ziet en aan VO-onderbouwdocenten hoe het toegaat in de bovenbouw van het PO. De dvd wordt gemaakt door leerlingen. Daarbij maken leerlingen van groep (7 en) 8 een film over de onderbouw VO en leerlingen uit de onderbouw filmen in groep (7 en) 8. Behalve informatie voor docenten PO en VO levert dit ook informatie op voor leerlingen: leerlingen uit de bovenbouw PO gaan kijken in de onderbouw en leerlingen uit de onderbouw zien nog eens “hoe het ook alweer was”.  Bovendien leren leerlingen zelf een film te maken.

Beoogde effecten

  1. Leraren PO krijgen zicht op en inzicht in het leerproces in de onderbouw VO.
  2. Leraren uit de onderbouw VO krijgen zicht op en inzicht in het leerproces in de bovenbouw PO.
  3. Leerlingen uit de bovenbouw PO zien hoe het toegaat in het VO en maken vergelijkingen.
  4. Leerlingen uit de onderbouw kijken terug naar groep 7/8 en maken vergelijkingen.
  5. Leerlingen uit groep 7/8 en leerlingen uit de onderbouw VO bereiden samen met inhoudelijk begeleiders en technisch/beeldend ondersteuners filmopnames voor (fasen: uitgangspunten, ideeën, draaiboek, scholing leerlingen, taakverdeling, uitvoering).
  6. Als product komt er een dvd die aanleiding is voor gesprekken in de klas (hoe gaat het in het VO) en in het lerarenteam (wat staat onze PO-leerlingen te wachten in het VO, hoe hebben onze VO-leerlingen gewerkt in het PO), zowel op specifiek niveau (de scholen die de dvd maken) als op landelijk niveau (de informatie moet voor iedereen interessant zijn).
  7. Tweede product is een handreiking voor scholen die zelf een dergelijk project willen draaien ten behoeve van hun eigen leerlingen en docenten.
  8. Derde product is een beschrijving van de processtappen en een instructie voor leerlingen over het maken  van een dvd.


Anderland