Kenmerken onderwijs

Kenmerken onderwijs “De Steiger”.
De Steiger onderscheidt zich in kleinschaligheid, persoonlijke aandacht en een aantal samenhangende onderwijskenmerken:

 • Elke leerling heeft een individueel handelingsplan
  Op basis van het hvp en de persoonlijke talenten, interesses en behoeften van de leerling wordt een handelingsplan, ook wel individueel handelingsplan ( ihp), gemaakt. In dit leerplan wordt er onderscheid gemaakt in basisontwikkeling en talentenontwikkeling. Binnen de basisontwikkeling en talentenontwikkeling zijn doelen geformuleerd. Dit plan wordt binnen 6 weken opgemaakt en 3 maanden na aanvang van plaatsing vindt er een evaluatieplaats in de vorm van een behandelplanbespreking.
 • Leren in de levensechte praktijk
  ‘Leren door doen’ op stages, is een tweede belangrijk kenmerk en enkel weggelegd voor diegene waarbij het uitstroomprofiel minimaal een beschutte sociale werkvorm is. Leren doe je in de praktijk . Afhankelijk van de beperkende maatregelen binnen de gesloten machtiging werkt de leerling een of meerdere dagdelen op een intern stageadres. Het is cruciaal dat de keuze voor de stage voortkomt uit de belangstelling van de leerling. De leerling verwerft op authentieke wijze hiermee gewenste expertises. Ook wordt daarmee gebouwd aan contacten en netwerken. De stages dienen niet alleen voor het verwerven van competenties op het terrein van arbeids- of beroepsvoorbereiding.ook de meer algemene en sociale competenties zijn van belang.
 • Authentiek beoordelen
  Naast proefwerken en cijfers, is er de portfolio met voortgangscriteria die volledig is aangepast aan het persoonlijk leerplan van de individuele leerling. Met het portfolio en de voortgangscriteria wordt inzichtelijk gemaakt over welke basisvaardigheden en talenten de leerling beschikt, maar wordt ook inzichtelijk gemaakt hoe de leerling zich ontwikkelt.
 • Schoolcultuur
  Betrokkenheid van de leerlingen bij het schoolbeleid wordt als heel wezenlijk beschouwd. Een open en gelijkwaardige cultuur draagt bij aan het succes van de school. Er is ruimte voor reflectie en doorlopende ontwikkeling van leerlingen en medewerkers. Er wordt aandacht besteed aan de organisatie en communicatie van gedragsregels, kunstzinnige en maatschappelijke activiteiten. De eigen schoolcultuur is voortdurend in ontwikkeling.
 • Zorg en ORA
  Onderwijs zoekt samen met re-integratie en activiteiten de verbinding met de zorg. Op deze wijze wordt het integraal optreden van zorg en ORA nagestreefd; Op een vooraf afgesproken eenduidige en soortgelijke wijze de doelgroep benaderen, om vanuit 1 kind 1 plan met een duidelijke rolverdeling tussen zorg en ORA de gestelde doelstellingen na te streven.