Basis- en talentenontwikkeling

Basisontwikkeling en talentenontwikkeling

In het Constructiehuis is het onderwijs verdeeld in :

 1. Basisontwikkeling
  (of ook wel basisvorming of algemeen vormend onderwijs genoemd)

  onderverdeeld in

  • het schoolse leren
  • sociaal leren
 1. Talentenontwikkeling

4.4.1 Basisontwikkeling

In de basisontwikkeling is er een aanbod van algemeen vormend onderwijs (AVO) in combinatie met het sociale leren.
4.4.2  Het schoolse leren

Bij de basisontwikkeling omvat het schoolse leren de volgende zaken:

 1. AVO
  1. Wiskunde

i.      Omgaan met hoeveelheden

ii.      Rekenen

  1. Nederlandse taal

i.      Lezen

ii.      Schrijven / typen

iii.      spelling

  1. Wereldoriënterende vakken
  2. De muzisch – expressieve vakken

i.      Muziek

ii.      Tekenen

iii.      handvaardigheid

  1. Bewegingsonderwijs
  2. De praktijkvakken

i.      Algemene technieken

ii.      Tuinbouw

iii.      Huishoudkunde

 1. gebruik van de pc
 2. specifieke vakkennis
  • gereedschapkennis
  • vca

4.4.3      Het sociale leren

Het sociale leren is vooral gericht op het vergroten van het vermogen van de leerling tot het aangaan van voor hem bruikbare relaties, het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en het ontwikkelen van zelfverantwoordelijkheid.

Onderwerpen als zelfverzorging, sexualiteit, drugs en genotsmiddelen, budget- en sollicitatietraining, komen tot uiting in de sociale vaardigheidslessen (sova-lessen) via de methode Leefstijl.

Sociale vaardigheden nemen een belangrijke plaats in het totale onderwijsaanbod. Zeker de oudere leerlingen zullen voor ze stage gaan lopen een aantal basale sociale vaardigheden tot hun beschikking moeten hebben.

4.4.4      Talentenontwikkeling

Gezien de cognitieve mogelijkheden zal het leren voor deze leerlingen voor het merendeel plaatsvinden middels handelingen. Praktische vaardigheden zullen daarom een belangrijke plaats innemen in het lesrooster. De talentenontwikkeling is een breed aanbod van verschillende praktische vaardigheden. Het niveau van het praktijkonderwijs richt zich op de brede inzetbaarheid en zelfredzaamheid. In de talentenontwikkeling wordt duidelijk waar de interesses en talenten van de leerling liggen. De praktische vaardigheden vergroten de zelfredzaamheid, omdat ze een voorbereiding zijn op dat wat in het dagelijks leven nodig is aan vaardigheden om zelfstandig te kunnen functioneren.

De talentenontwikkeling is onderverdeeld in 3 sectoren:

  • Sector Techniekstaat in het teken van het (veilig) leren hanteren van gereedschappen
  • Sector CVD        (Consumptief, verzorging en dienstverlening)staat in het teken van zorgen voor jezelf en zorg dragen voor een ander
  • Sector Productiestaat in het teken van het meten van de arbeidsprestatie

Sector Techniek

 • Het maken van een product
  gereedschappengebruik aan de hand van verschillende materialen.
 • Uitvoeren van kleine reparaties
 • Onderhoud (poetsen)
  Houtbewerking
 • Metaalbewerking
 • Boetseren
 • Schilderen
 • Maken van kaarsen
 • Textiele werkvormen

Sector CVD

 • Maaltijdbereiding
 • Bediening
 • Huishoudkunde
 • Schoonmaak in de groothuishouding
 • Kinderdagverblijf / bejaardenzorg

Sector Productie

 • Sorteerwerkzaamheden
 • Assemblage
 • Inpakwerkzaamheden