Hybride onderwijs

Hybride Onderwijs

schematische weergave hybride onderwijs

de les in opbouw schematische uitleg

Hybride onderwijs is een mix van individueel onderwijs ( het “nieuwe” leren op afstand) en onderwijs binnen een groep (de groepsgeleide instructie).

Groepsgeleide instructie Het “nieuwe”leren op afstand
Locatie afhankelijk Op elke willekeurige locatie met internetverbinding
Binnen gangbare onderwijstijden

star

Buiten gangbare lestijden

flexibel

Groepsleerlijn

Tempo afhankelijk van de groep

Individuele leerlijn

Tempo afhankelijk van het individu

Leerkracht handhaaft pedagogisch klimaat Ped. Ost onafhankelijk van leerkracht
Geen mogelijkheid tot integratie van andere bedrijfsonderdelen Biedt mogelijkheid tot integrale aanpak
Gebruik actieve leertechnieken Opbouw van waardevolle audiovisuele database

Interactieve groepslessen

Instructiefilmpjes

Stimuleer samenwerking tussen studenten Mogelijkheid tot opbouwen van digitale portfolio
Respecteer verschillende talenten en leermethoden Audio visualiteit vergroot de betrokkenheid
Leren komt dichter bij het individu te liggen
Ontwikkeling op sectieniveau t.a.v. leerlijnen.

Voordelen

Als flexibel onderwijs

Als extra studiemiddel bij moeilijke stof

Als ondersteuning voor anderstalige studenten

Om een gemiste les in te halen

Om een college te volgen van een expert op het vakgebied

de archieffunctie (mogelijkheid van terugkijken)

flexibiliteit van raadplegen door studenten

eenvoudige distributie

eenvoudige beschikbaarheid voor grote doelgroep

eenvoudig hergebruik door de docent