Project Columbus op Ochsenbusch Park

columbus achtergrond origineel

columbus powerpoint

Het project Columbus is een unieke coöperatieve recreatieplaats op internaat-gedachte. Jongeren verblijven in Nederland op een internaat en runnen tegelijkertijd “Ochsenbusch Park”; een campingpark /onderneming in Duitsland.
Ze voeren alle voorkomende werkzaamheden uit die in het teken staan van ondernemen;
Het team van jongeren krijgt de opdracht om een failliete camping om te bouwen en te runnen. Naast het runnen van Ochsenbusch Park” krijgen de jongeren opdrachten om verschillende projecten en een workshop te organiseren. Dit alles voeren ze uit in verschillende rollen; als projectleider, als lid van een stuurgroep en als teamlid.
Jongeren wordt hiermee de mogelijkheid geboden om binnen een uniek project zichzelf, maar ook anderen te ontwikkelen. Ontwikkelen gebeurt op eigen kracht, binnen een team en door duurzaam te ondernemen. Bij eigen kracht wordt er gebruik gemaakt van het aanwezige netwerk waarover de jongere beschikt. Binnen het teamleren wordt er veelvuldig gereflecteerd op eigen en op andermans handelen. Bij duurzaam leren worden workshops geregeld : professionals van buitenaf geven workshops in ruil voor een gratis campingplaats.
“Ochsenbusch Park” is bedoeld voor jongeren met of zonder een diploma en die nog onvoldoende weten wat ze willen en kunnen. De jongeren werken daarbij samen met:

 1. elkaar
 2. professionals uit het onderwijs
 3. professionals uit de zorg
 4. vakspecialisten
 5. bekende Nederlanders

“Ochsenbusch Park”is een camping-plus: Er wordt tijdens het verblijf iets meer van zowel bezoekers en jongeren gevraagd; geduld, inzet en begrip. Project Columbus op “Ochsenbusch Park” gaat over dromen, durven, doen vanuit een coöperatieve harmonische gedachte:

 1. Het samen werken vanuit een idealistische gedachte kenmerkt de Camping-plus.
  De gedachte past binnen de innovatieve en ondernemende visie van Daniel Pot;
  Daniel Pot geeft hiermee een boodschap af naar zijn omgeving, bedoeld voor jongeren, maar ook voor de maatschappij.
 2. Elegant faciliteren en fair trade:Het wederzijdse afhankelijkheidsprincipe zorgt ervoor dat de gasten die verblijven, zelf ook iets meenemen aan kennis en ervaring die ze overdragen aan de jongeren.
  Bijv.:
  Een timmerman  verricht tijdens zijn verblijf timmerles/werkzaamheden met een aantal jongeren
  Een Yogalerares geeft Yogalessen
  Een manager vertelt over managementtools
 3. lidmaatschap
  het lidmaatschap is een exclusief recht voor deelnemers die vanuit betrokkenheid mee willen bouwen aan het coöperatieve harmoniemodel:
  samen willen, samenzijn om samen te werken en leren
  Het lidmaatschap bevordert de verbondenheid en het (groeps)gevoel ergens bij te horen.
 4. Bekende Nederlanders  verbinden hun naam aan De Steiger door middel van workshops. Hiermee dragen ze hun steentje bij aan de maatschappij
  bijv.
  Herman den Blijker in de keuken
 5. De documentaire “Columbus” belicht de ontwikkeling van jongeren over een langere periode.

De ontwikkelingsgebieden op de Camping

 • receptie /administratie
 • ontvangst
 • eerste aanspreekpunt
 • administratieve taken
 • restaurant
 • keuken
 • bediening
 • schoonmaak
 • toiletten
 • huisvesting
 • groenvoorziening
 • aanleg en onderhoud
 • Bouw / herstelonderhoudswerkzaamheden
 • aanleg huisvesting
 • fundering
 • metselen
 • timmerwerkzaamheden
 • schilderwerkzaamheden
 • loodgieterswerk
 • aanleggen elektriciteit
 • stucwerkzaamheden
 • activiteitenbegeleiding / animatie
 • sport en spel
 • wandeltochten
 • fiets/mountainbiketochten
 • volleybal
 • voetbal
 • entertainment
 • muziek
 • drama/toneel
 • persoonlijke ontwikkeling
 • cursus vreemde taal
 • kunstzinnige uiting
 • schilderen
 • fotografie
 • film

Jongeren leren van de alle aanwezige professionals. Niet alleen vakinhoudelijk, maar ook ten aanzien van sociaal-maatschappelijke normen en waarden. De workshops zullen worden gefilmd om daarmee kennis vast te leggen; Het (les)materiaal wordt vastgelegd in een databank en kan door andere jongeren worden bekeken. Voorbeelden van externen:

 • Vakmensen
 • Timmerman
 • Metselaar
 • Schilder
 • Elektricien
 • receptionist
 • kok
 • ober
 • schoonmaker
 • ober
 • specialisten
 • fotograaf
 • filmmaker
 • bekende Nederlanders
 • sporters
 • wielrenner
 • zwemmer
 • judoka
 • atleet
 • muzikant
 • presentator
 • acteur