ORA-programma’s

De ORA + programma’s
3.1           algemene uitleg

De leerling krijgt een gefaseerd onderwijsprogramma op maat aangeboden. De jongeren doorlopen daarbij een traject van onbepaalde duur. Grofweg worden er 3 fasen onderscheiden. Jongeren kunnen bij de instroom na het kennismakingsgesprek in fase 1, 2 of 3 geplaatst worden. Er wordt een individueel onderwijsprogramma op maat samengesteld. Om de mate van ontvankelijkheid voor onderwijs te meten, maar ook de leervorderingen,  wordt de pedagogische en didactische lijst gebruikt. De scores en de interpretaties zijn van invloed bij de samenstelling van het onderwijsprogramma op maat.

3.2           De fasen en de ORA+ programma’s

ORA-Programma’s 0830-1000 1015-1145 1315-1445
Blok 1 Blok 2 Blok 3

Dagbestedingsprogramma

Beeldvormingsfase fase 1 Dagbesteding
of scholing
FMT Scholing

Opstap en Op stap Programma
Ontwikkelfase
fase 2
Dagbesteding
of
Scholing
FMT
of
Scholing
Scholing

Scholingsprogramma
Trainingsfase
fase 3
Scholing Scholing Scholing

Fase 1:                    Beeldvorming – Dagbestedingsprogramma

Doelstelling :
1. Het bepalen van de onderwijsrelevante (begin)situatie van de leerlingen
2. Het bepalen van het ontwikkelingsperspectief van de leerling

Kenmerken
Leerlingen worden in deze fase geplaatst als er veel onduidelijkheden bestaan en er bij de jongeren nog veel weerstand tegen de plaatsing op DHG is. In deze kennismakingsfase staat het maken van contact en het ontwikkelen van een relatie met de leerling centraal. Het gedrag van de leerling wordt voortdurend geobserveerd. Tijdens het dagprogramma wordt zicht verkregen op de competenties/ vaardigheden en ontwikkelingsbehoeften van de leerling. Er wordt er een inschatting  gemaakt van een passend onderwijsprogramma.

Fase 2 :                   Ontwikkelfase – Opstap scholingsprogramma en Op stap scholingsprogramma

Doelstelling :
1. Aanbieden van een opstaponderwijsprogramma aangeboden dat aansluit bij de leerbehoefte en competenties van de leerling, waarbij de intensiteit van de belasting geleidelijk toeneemt.
2. Afname van dagbestedingsmomenten, opbouwen van scholingsmomenten : Leerling is in staat om elke dag 2 lesblokken scholing te volgen
3. Leerling is in staat om deel te nemen aan de groepsactiviteiten in lesblok 2

Kenmerken:
Leerlingen zijn niet in staat om een volledig schools dagprogramma te volgen. Deelnemen aan een activiteit in het 2e lesblok, zorgt ervoor dat men de lesdag beter kan volhouden.

Fase 3:                    Trainingsfase – Scholingsprogramma

Doelstelling :
1. Volgen van een schools onderwijsprogramma.
2. Uitstromen naar een andere vorm van onderwijs dan die van het ORA-programma op de Kop van Deelen.
3. De overgang wordt voorbereid, maar hoeft niet noodzakelijkerwijs plaats te vinden.

Kenmerken
Leerlingen zijn gemotiveerd en hebben weinig weerstand tegen de plaatsing op DHG.
1. In deze fase heeft een jongere een onderwijsprogramma dat qua vorm overeenkomsten heeft met het onderwijs op het HC.
2. De leerling maakt kennis met onderwijs op het HC. Dit kunnen enkele uren per dag zijn, maar ook 1 of meerdere dagen per week.
3. De overgang naar het HC wordt voorbereid, maar hoeft niet noodzakelijkerwijs plaatst te vinden