Doelstelling

Doelstelling:
Jeugdzorg-plus jongeren ontvankelijk krijgen voor ontwikkeling in de breedste zin van het woord.
ORA+ en Jeugdzorg stellen samen een 14uurs dagprogramma op, waarbinnen onderwijs-,vrije tijd en jeugdzorg samenvloeien door middel van een integraal behandelplan. ORA+ is het onderwijsprogramma  waar jongeren hulp wordt geboden / begeleid worden op het gebied van school, werk en dagbesteding. ORA+ stemt de onderwijs-, arbeidstrainings- en jeugdzorgarrangementen op elkaar af  door middel van een integraal behandelplan en een optimale samenwerking en rolverdeling tussen jeugdzorg en onderwijs, gemeente en bedrijfsleven. ORA+ is het onderwijsprogramma waar jongeren begeleid en getraind worden de dag zinvol en productief door te brengen. ORA+  biedt jongeren een leerzame en actieve dagstructuur, waarbij onderwijs, (leren) werken en dagbesteding wordt afgewisseld met inspannings- en ontspanningsmomenten.

In de praktijk betekent dit:
1. Jongeren stromen bij ORA+ in en worden in een relatieve korte periode voorbereid op schooldeelname binnen het HC.
2. Jongeren stromen bij ORA+ in en hebben een langere tijd nodig om een schoolritme op te bouwen. Een aantal van deze jongeren zullen niet doorstromen naar het HC en DHG verlaten via ORA+.