jeugdzorgplus

De Hoenderloo Groep is een innovatieve organisatie die specialistische 24 uurszorg biedt aan jongeren met complexe gedragsproblemen. In een unieke, veilige omgeving biedt De Hoenderloo Groep goed geschoolde, betrokken professionals een programma op maat dat behandeling, onderwijs en activiteiten aan elkaar verbindt. Door doorlopend de effectiviteit van het handelen te evalueren en open te staan voor de mening van jongeren en hen ander gedrag aan te leren, creëert De Hoenderloo Groepwe samen kansen voor een betere toekomst.

Soms lopen jongeren ernstig vast binnen het gezin of binnen hun dagelijkse omgeving. Het kan voor die jongeren dan nodig zijn om hen te behandelen in een gesloten instelling. De afgelopen jaren werden deze jongeren vaak in een justitiële behandelinrichting geplaatst. Meestal kwam dit door te weinig of ontoereikende opvang- en behandelmogelijkheden in de reguliere jeugdzorg. De gewijzigde wet op de jeugdzorg maakt het per 1 januari 2008 mogelijk om civielrechtelijke jongeren te plaatsen in een jeugdzorginstelling als De Hoenderloo Groep. De wet bepaalt ook dat de minister van Jeugd en Gezin voortaan verantwoordelijk is voor de uitvoering van de gesloten jeugdzorg.

Sinds 1 januari 2008 is De Hoenderloo Groep aangewezen als een ‘gesloten jeugdzorginstelling’, die valt onder de Wet op de jeugdzorg. De Hoenderloo Groep behandelt jongeren met een ‘gesloten machtiging’ op de Kop van Deelen. Omdat mensen bij ‘gesloten’ vaak aan een gevangenis denken, en wij dat niet (willen) zijn, gebruiken wij liever de term JeugdzorgPlus dan gesloten jeugdzorg.
Het verschil tussen reguliere jeugdzorg en gesloten jeugdzorg is dat het begrip ‘gesloten’ betekent dat jongeren tegen hun wil kunnen worden opgenomen. Ook kunnen tegen hun wil maatregelen worden opgelegd die de vrijheid kunnen beperken.