Filosofie van SAFAL

SAFAL is een uniek concept dat bedacht is door Daniel Pot en in opdracht van De Hoenderloo Groep (DHG) uitgevoerd is met jeugdzorgplus-jongeren op de Kop van Deelen.

SAFAL is het onderwijszorgcentrum waar jongeren begeleid en getraind worden de dag zinvol en productief door te brengen. SAFAL biedt jongeren een leerzame en actieve dagstructuur, waarbij onderwijs, (leren) werken en dagbesteding wordt afgewisseld met inspannings- en ontspanningsmomenten.

De cultuur binnen SAFAL is een vruchtbare bodem waar ambities van jongeren kunnen floreren en waar talenten en dromen worden aangemoedigd en gefaciliteerd. Het aanbod van SAFAL is het maximale uit de jongere halen en hierbij de passende daginvulling te vinden (dagbesteding/WSW/reguliere arbeid).

Het hebben van contact wordt hierbij als voorwaarde ingezet. Contact wordt omschreven als een actieve houding waarin men (leert) reflecteren op eigen handelen, de dialoog met anderen aangaat en sociaal acceptabel gedrag (kan) vertonen.

De deelnemende jongeren hebben veelal moeite met de communicatie in het algemeen. Dit maakt dat er begeleiding nodig is bij het deelnemen aan het sociale verkeer. Alle deelnemers ontvangen daarom coaching in het maken en onderhouden van het contact met zichzelf, de ander en de omgeving.
Hoe de jongere in het leven staat, en de manier waarop het allerlei invloeden verwerkt, omschrijven we binnen SAFAL als de levenshouding. Deze levenshouding heeft een belangrijk aandeel in de ontwikkeling van de deelnemers.

De levenshouding wordt bepaald door :

 • de mate van zelfsturing
 • het hebben van zelfbewustzijn
 • de inzet van het oplossend vermogen van het individu

SAFAL richt zich op het positief beïnvloeden van de levenshouding van de jongere omdat;

 • de jongere vaardigheden ontwikkelt die van belang zijn bij bepalende denkprocessen van zelfsturing.
 • de jongere kan reflecteren op eigen en andermans gedrag
 • de jongere zelfbewust én kritisch naar zichzelf en anderen toe wordt.
 • door het vergroten van het oplossend vermogen de tot problemen leidende reacties en gedrag van de jongere wordt verminderd.

Het positief beïnvloeden van de levenshouding gebeurt door het ontwikkelen van kennis en vaardigheden op het gebied van;

 • leren omgaan met emoties
 • omgaan met regels
 • houding & attitude
 • sociale vaardigheden
 • communicatieve vaardigheden